بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمال الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی  ۱۸ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی- برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات گذشته، طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون توسعه شعب استانی، بررسی نتیجه ارزیابی مجله آموزش در علوم انتظامی با حضور سردبیر محترم نشریه، آقای دکتر خدادادحسینی و بررسی پیش‌نویس تفاهم نامه همکاری انجمن با مجلات متقاضی در دستورکار قرار گرفت.

به حالت تعلیق در آمدن کلیه نشست های علمی از پیش تعیین شده تا مساعد شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورو اعلام تصمیم نهایی هیات مدیره انجمن مبنی بر فسخ قرارداد همکاری به مسئولان مجله آموزش در علوم انتظامی برخی از نتایج این جلسه هیئت مدیره بود.

همچنین تهیه صورت مکتوب پیش‌نویس تفاهم نامه همکاری انجمن با نشریات متقاضی توسط خانم دکتر کشتی آرای، بازنگری و به روزسازی آیین نامه تاسیس و فعالیت شعب استانی و برگزاری  نشستی با روسای شعب استانی به منظور بررسی نیازها، چالش‌ها و مشکلات آن‌ ها توسط آقای دکتر جمالدینی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.