بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی،
دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر زرقانی و خانم دهباشی  ۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۰ استانی در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه به رخدادهای جاری کشور و انتشار بیانیه استادان علوم تربیتی و روان‌شناسی در آن خصوص اشاره شد و با رای اعضای هیات مدیره مقرر شد تا از طریق کانال‌های ارتباطی انجمن به بازنشر این بیانیه پرداخته شود.

در ادامه این جلسه، خانم دهباشی به عنوان مسئول تکمیل فرم ارزیابی عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند. سپس آیتم‌های فرم ارزیابی، یک به یک بررسی شده و هر یک از اعضا به ارائه نظراتشان در خصوص جمع آوری اطلاعات و مستندات پرداختند.