ترکیب اعضای هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اطلاعیه‌ها رویدادها

بر مبنای اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، این انجمن دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل می‌باشد.

در ترکیب هیئت مدیره، از یک دانشگاه صرفاً ۲ نفر می‌توانند عضو باشند. در صورتی که همه منتخبین از یک دانشگاه باشند، طبق اساسنامه فقط دو نفری که رأی بالایی آورده‌اند، منتخب محسوب می‌شوند‌.

دانشگاه‌هایی که یک واحد محسوب می‌شوند، عبارتند از: دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه پیام نور.
لذا دوستان در تشکیل ائتلاف‌های خود، به این مهم توجه داشته باشند.