تمدید مهلت ارسال چکیده تفصیلی و تغییر زمان هجدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

همایش های آینده همایش هجدهم

ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت کلیه پژوهشگران ارجمند، به اطلاع می‎‌رساند با توجه به همپوشانی تاریخ برگزاری این همایش با همایش سالیانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، تاریخ برگزاری همایش هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا به روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ موکول شد. همچنین با توجه به درخواست  تعداد زیادی از پژوهشگران و علاقه‌مندان، مهلت ارسال چکیده تفصیلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تمدید می‌شود.