تمدید مهلت جشنواره دکتر علی شریعتمداری

جشنواره‌ها

تمدید مهلت جشنواره دکتر علی شریعتمداری

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سومین دوره جشنواره دکتر علی شریعتمداری را با همکاری دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می نماید. آخرین مهلت ارسال آثار  ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ است.

کلیه دانش‌آموختگان دکتری رشته برنامه درسی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از رساله دکتری خویش دفاع کرده‌اند می‌توانند تقاضای شرکت در این جشنواره را ارائه نمایند.

فرم تقاضا به همراه چکیده تفصیلی، باید طبق فرمت پیوست این اطلاعیه در سایت انجمن www.icsa.org.ir آماده و به ایمیل انجمن info@icsa.org.ir ارسال گردد.