جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر سراجی و دکتر زرقانی، ۱۰ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات گذشته، بررسی هزینه پردازش مقالات انجمن و بررسی نسخه اصلاح شده آیین نامه کمیته معلمان در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، اجرای مصوبات جلسات پیشین توسط خانم دکتر زرقانی پیگیری شد. اعلام نتایج ارزیابی مجلات در قالب نامه‌ رسمی خطاب به مسئولان مجلات، موافقت هیات مدیره با تشکیل کمیسیونی برای تدوین برنامه راهبردی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن از نتایج این پیگیری بود.
در ادامه جلسه، اعضا با توجه به لزوم تامین بودجه مالی مجلات انجمن( که از بودجه دولتی بهره‌ای ندارند) در خصوص مبلغ و چگونگی دریافت آن، نظراتی را ارائه دادند. برخی از دریافت پلکانی هزینه‌ها در سه مرحله ثبت نام و داوری اولیه، داوری تخصصی و چاپ گفتند و برخی با نگاه حمایت‌گرانه از دانشجویان بر عدم دریافت هیچ هزینه‌ای در مراحل اول و دوم و یا تخفیف دانشجویی در هر سه مرحله تاکید کردند. با توجه به نظرات مختلف اعضا در خصوص هزینه دریافتی برای هر مجله، مقرر شد ابتدا برآوردی از هزینه‌های مجلات انجمن صورت گیرد تا بر اساس آن بتوان مبلغ دقیقی برای دریافت هزینه‌ها تعیین کرد.
در ادامه نسخه اصلاح شده آیین نامه کمیته معلمان ارایه شد و اعضا نظراتی را در خصوص تعداد معلمان عضو کمیته و تنوع آن‌ها، لزوم استفاده از معلمان سرگروه‌ آموزشی و سازوکار استفاده از اعضای جایگزین برای اعضایی که فعالیت نداشته باشند، مطرح کردند. مقرر شد برای پوشش تعداد و تنوع بیشتر، استفاده از ظرفیت تشکیل کمیته‌های استانی در آیین نامه مورد تاکید قرار گرفته و نسخه اصلاح شده با توجه به نظرات مطرح شده، قابلیت اجرایی پیدا کند.