جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر علی عسگری، دکترخسروی، دکتر سراجی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی، ۳۱مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات گذشته، ارائه گزارش از نشست گروه مطالعاتی با علائق ویژه، بررسی محورهای همایش نوزدهم انجمن و بررسی پیشنهادهای انجمن برای چگونگی آموزش ترکیبی در آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، پیگیری مصوبات با تمرکز بر برنامه حضور اساتید در دفتر انجمن انجام شد.طبق پیگیریهای خانم دکتر خزائی، حضور آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر صفائی موحد و دکتر حاتمی قطعی شده و طی هفته‌های آتی عملی خواهد شد. همچنین مقرر شد گزارش عملکرد شش ماهه هیات مدیره به صورت نشست‌هایی زنده با مخاطبان انجام شود.
در ادامه، گزارشی از نشست گروههای مطالعاتی با علائق ویژه توسط آقای دکتر علی عسگری ارائه شد و با دریافت نظرات اعضا، مقرر شد تا از صفحه اینستاگرام، کانال تلگرامی و سایت انجمن برای اطلاع رسانی فعالیتهای هر گروپ و متعاقبا عضوگیری هر گروپ بر مبنای علائق مطالعاتی اعضای انجمن استفاده شود.
آقای دکتر پارسا نیز محورهای پیشنهادی برای همایش نوزدهم را ارائه دادند. به جهت استفاده بهینه از فرصت باقی‌مانده تا برگزاری همایش، مقرر شد تا ایشان یک دسته بندی کلی از محورها داشته باشند و در پوستر همایش، ضمن درج عنوان و تاریخ های مهم، از محورهای کلی همایش استفاده شود تا در نشستی که در مهرماه برگزار خواهد شد، تدقیق محورها در دستورکار قرار بگیرد.
در پایان جلسه، آقای دکتر سراجی به ارائه نظراتشان در خصوص ضرورت استفاده از آموزش ترکیبی در آموزش و پرورش و انواع رویکردها یا مدل‌های آن پرداختند که با دریافت نظرات دیگر اعضا همراه شد. مقرر شد تا به منظور آمادگی فضا برای پذیرش و عملیاتی کردن ایده آموزش ترکیبی توسط مسئولان آموزش و پرورش، ابتدا نشستی علمی ترتیب داده شود. مصوب شد تا این نشست در شهریور ماه و به دبیری علمی خانم دکتر رفیعی و سخنرانی آقای دکتر سراجی به عنوان متخصص نظری این حوزه و آقایان دکتر امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، و دکتر حسینی، مدیر کل معاونت ابتدایی و خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی، عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان نمایندگان آشنا با حوزه عمل انجام پذیرد. این نشست در راستای پاسخگویی اجتماعی و نقش آفرینی انجمن در نظام آموزشی برگزار خواهد شد.