جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۷ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات گذشته، تعیین اعضای هیات تحریریه خبرنامه، برآورد هزینه مقالات مجلات انجمن، بررسی طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون آموزش و بررسی شیوه نامه اجرای دوره های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره در برنامه زنده‌ای که به ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره اختصاص دارد، تصمیم‌گیری شد. در ادامه، اعضای هیات مدیره با ترکیب پیشنهادی خانم دکتر رفیعی برای هیات تحریریه خبرنامه یا فصلنامه خبری الکترونیک انجمن موافقت کردند. در این ترکیب مدیران یا نمایندگانی از همه کمیسیون‌های انجمن حضور دارند.
پس از آن، خانم دکتر زرقانی به ارائه برآوردی از کف قیمت پیشنهادی برای دریافت مبلغ از نویسندگان مقالات انجمن با توجه به فهرست هزینه‌های هر مجله پرداختند. برخی از اعضا با تعیین قیمت تا سقف یک میلیون، موافقت کردند اما برخی دیگر به منظور رعایت حال دانشجویان که نویسندگان اکثر مقالات هستند، با افزایش هزینه تا سقف ۸۰۰ هزارتومان موافقت کردند. مقرر شد مبلغ مصوب( ۸۰۰ هزار تومان) طی دو یا سه مرحله از نویسندگان دریافت شود.
این جلسه با توضیحات خانم دکتر خزائی پیرامون طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون آموزش و شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی ادامه یافت. اعضا ضمن موافقت با ساختار و چارچوب کلی ارائه شده و تقدیر از تلاش های خانم دکتر خزائی، به برخی نکات برای بهبود و تکمیل آن‌ها اشاره دارند. مقرر شد تا ایشان با در نظر گرفتن نکات بیان شده، نسخه اصلاحی طرح و شیوه‌نامه را برای تصویب در هیات مدیره ارائه نمایند.