جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات پیشین، بررسی درخواست حمایت و انعقاد تفاهم نامه همکاری نشریه دانشگاه تبریز و بررسی دو نسخه اصلاحی طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون آموزش و شیوه نامه اجرایی دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، سه ایده پیشنهادی المپیاد علمی، اجرایی شدن آیین نامه کمیته معلمان و نیز استفاده از تور مجازی برای آشنایی نو دانشجویان با انجمن مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت. همچنین با توجه به گزارش خانم دکتر رفیعی، مقرر شد تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری نشست آموزش ترکیبی با تمرکز بیشتر بر وجه نظری و با دعوت از مدعوینی جدید، پی گرفته شود.

در ادامه درخواست حمایت نشریه چشم انداز برنامه درسی و آموزش، در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد تا ظرف حداکثر دو هفته آینده، ابتدا ملاک‌ها و شاخص‌های انجمن در حمایت از نشریات، مشخص شود و سپس با توجه به آن‌ها پیش نویس تفاهم نامه همکاری با نشریات تهیه شده و پس از تصویب در هیات مدیره، اجرایی شود.

اصلاحات اعمال شده بر دو نسخه شیوه نامه اجرایی دوره آموزشی و نیز طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون آموزش نیز توسط خانم دکتر خزائی ارائه شد و اعضا با پیشنهاد پاره ای اصلاحات با آن‌ها موافقت کردند.
در پایان جلسه، اعضای هیات مدیره مصوب کردند که جهت غنابخشی بیشتر به تصمیمات هیات مدیره از اساتید رشته ای دیگری نیز برای حضور در جلسات دعوت به عمل آید.