جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی و دکتر زرقانی، ۲۵مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات گذشته، گزارش نسخه اصلاحی شیوه نامه حضور انجمن در همایش ها و بررسی درخواست حمایت همایشی دانشگاه فرهنگیان دو استان همدان و زنجان از انجمن، بررسی فرآیند ارزیابی مجلات انجمن بر اساس منشور نشر و بررسی درخواست حمایت نویسندگان کتاب زندگینامه آقای دکتر سید احمد هاشمی از انجمن در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، مرور مصوبات توسط خانم دکتر زرقانی انجام شد. پیگیری مصوبات پیشین انجمن بر انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش متمرکز بود. طبق نتیجه این پیگیری، متن تفاهم نامه ارائه شده از سویدانجمن به پژوهشگاه، مورد پذیرش قرار گرفته ولی صرفا حسب ملاحظه‌ای مدیریتی، مقرر شده ابتدا نشستی عمومی با کلیه انجمنهای مرتبط برگزار شود و پس از آن، تفاهم نامه منعقد شود.
در ادامه جلسه، آقای دکتر خسروی به ارائه توضیحاتی از تغییرات و اصلاحات اعمال شده در نسخه جدید شیوه نامه حضور انجمن در همایش ها پرداختند و با دریافت نظرات تکمیلی اعضا، مقرر شد تا ایشان نسخه نهایی را تهیه کرده و در اختیار دبیرخانه قرار دهند. اعضای هیات مدیره در خصوص درخواست حمایت دانشگاه فرهنگیان دو استان همدان و زنجان از انجمن نیز ضمن اعلام موافقت، چهار نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان نمایندگان انجمن برای حضور در کمیته علمی معرفی کردند.
در ادامه جلسه، آقای دکتر مهرمحمدی به ارائه توضیحاتشان درباره فرآیند ارزیابی عملکرد مجلات انجمن بر مبنای نسخه نهایی منشور نشر پرداختند. اعضا، ضمن اعلام موافقت با فرآیند پیشنهادی، مصوب کردند تا این فرآیند ابتدا برای دو مجله فصلنامه مطالعات برنامه درسی و فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، اجرایی شود.
در پایان جلسه نیز بررسی نامه درخواست حمایت نویسندگان کتاب زندگینامه آقای دکتر سید احمد هاشمی در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد تا یادداشتی از انجمن در تقدیر از زحمات ایشان در اختیار نویسندگان کتاب قرار بگیرد. همچنین تهیه منشوری برای تکریم از مفاخر و بزرگان رشته‌ای نیز مصوبه دیگر اعضا در این جلسه بود.