جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزائی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی عملکرد و برنامه کمیسیون علائق ویژه و بررسی انتشارات انجمن در دستور کار قرار گرفت. پیگیری در خصوص شیوه‌نامه حضور انجمن در همایش‌ها و نیز درباره نشریات انجمن در جلسات بعدی از تصمیمات اتخاذشده این جلسه بود. در این جلسه به عملکرد سیگ‌ها اشاره شد و عدم حمایت انجمن از کار تخصصی در سیگ‌ها و عدم پشتیبانی از فعالیت‌های سیگ به اندازه انتظارات انجمن از مهم‌ترین دلایل عدم فعالیت مورد انتظار از سیگ‌ها عنوان شد.

همچنین بازنگری آیین‌نامه فعلی با نظر به انتظارات و حمایت‌های انجمن از فعالیت‌های هر سیگ و فرآیند تاسیس سیگ‌های جدید یا انحلال سیگ‌های موجود از دیگر موارد قابل بررسی بود. بر این اساس، وضعیت ادامه فعالیت  ۱۶ سیگ موجود با نظر به برنامه‌هایی که در چارچوب انتظارات ارائه خواهند کرد، مشخص خواهد شد. در ادامه پیشنهاد استفاده از تجربه انجمن‌های علمی فعال دیگر در سطح کشور همچون انجمن جامعه‌شناسی و ایجاد سیگ آموزش عالی نیز مطرح شد و بنابراین، مقرر شد پس از تدوین شیوه‌نامه اقدام شود.

در خصوص وضعیت نشر انجمن، علی‌رغم انجام برخی اقدامات، وضعیت آن قابل قبول توصیف نشد. توجه بیشتر به نشر آثار و تألیفات علمی اعضای انجمن به ویژه به صورت اقدامی اشتراکی با برخی ناشران از جمله نکات و پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای حاضر در جلسه بود. همچنین مقرر شد بحث صدور مجوز انتشارات انجمن از وزارت ارشاد پیگیری و با مشخص شدن مسئول مربوطه، فعالیت این بخش به جد و بیش از گذشته، پی گرفته شود.