جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۱۶ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات گذشته، ارائه انتظارات انجمن در همکاری با نشریه «چشم‌انداز برنامه درسی و آموزش»، تعیین سردبیر برای فصلنامه مطالعات برنامه درسی، تعیین ترکیب شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی و بررسی برنامه سالانه انجمن در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.

انعقاد تفاهم‌نامه با مجله آموزش محیط زیست در صورت پذیرش شروط انجمن پس از مکاتبه با بالاترین مقام مسئول آن دانشگاه، پرداخت ۲۰ درصد هزینه چاپ مقالات به حساب انجمن توسط نشریات مشترک نوع اول انجمن و تعیین تکلیف در خصوص انتصاب دو استاد عضو کمیته معلمان از جمله مصوبات جلسه سی و دوم بود. تهیه فهرستی از همه استادان رشته­ برنامه درسی (استاد تمام) جهت بررسی برای انتخاب سردبیر فصلنامه، نیز از دیگر اقدامات مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی مرکب از اعضای هیئت مدیره، سه نفر متخصص برنامه درسی و یک نفر با تخصص مدیریت آموزشی یا برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل شود و فهرستی از متخصصان برنامه درسی و مدیریت یا برنامه‌ریزی آموزشی واجد شرایط برای انتخاب توسط هیات مدیره تهیه گردد.