جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

 جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر سراجی، دکتر علی‌عسگری، دکترعراقیه، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۶ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی طرح اصلاحی کمیسیون فضای مجازی، تمپلیت خبرنامه و برخی ابهامات مورد نظر در عضوگیری انجمن در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه طرح اصلاحی کمیسیون فضای مجازی توسط آقای دکتر سراجی ارائه شد و در ادامه با توجه به نظرات ایشان درباره ضرورت آموزش ترکیبی در عصر پسا کرونا به ویژه در حوزه آموزش و پرورش، مقرر شد تا در جلسات آینده درباره چگونگی ایفای نقش انجمن در این خصوص و ارایه طرح پیشنهادی به مسئولان آموزش و پرورش، تصمیم‌گیری شود. برعهده گرفتن مسئولیت کمیسیون فضای مجازی انجمن توسط آقای دکتر سراجی از دیگر نتایج این جلسه بود.
همچنین در این جلسه اعضای انجمن ضمن تاکید بر مشخص شدن ارکان خبرنامه، رییس انجمن را به عنوان مدیر مسئول در نظر گرفته و تعیین سردبیر را به جلسه بعد موکول کردند. با نظر به برخی ابهامات مطرح شده در خصوص چگونگی عضوگیری، مقرر شد تا شیوه‌نامه‌‌ای برای عضوگیری تهیه شود.