جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر گویا، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر رفیعی ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش همایش هجدهم و تقدیر از دبیر همایش، ادامه تدوین برنامه راهبردی انجمن و شیوه نامه ارائه خدمات پژوهشی در دستور کار قرار گرفت. مورد بررسی قرار دادن جنبه‌های محقق نشده همایش هجدهم با نگاه آسیب‌شناسانه در کنار مستندسازی دقیق وقایع همایش و انعکاس نتایج ارزیابی‌های انجام شده از بخش‌های مختلف همایش در گزارش، مورد بحث قرار دادن شیوه‌نامه ارائه خدمات پژوهشی و ارائه چارچوب برنامه راهبردی انجمن توسط آقای دکتر کرمی و و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتن آن توسط اعضا از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.

نکات مهم ارائه شده توسط اعضا در خصوص این برنامه راهبردی شامل ارتباط با معلمان در بخش فرایندها به منظور اخذ بازخورد و توسعه حرفه‌ای آن‌ها، ایجاد کمیته ملی و استانی برای ارتباط با معلمان، ایجاد کمیته ملی دانشجویان، نقد و بررسی دو دهه عملکرد انجمن، ضرورت اولویت‌بندی برنامه‌ها، ارتباط با مدارس، کمک به انتشار مقالات بین‌المللی و… می‌باشد.