جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۳ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات گذشته، بررسی پیشنهاده تاسیس کمیسیون برنامه راهبردی و ادامه ارزیابی از عملکرد نشریات طرف قرارداد با انجمن در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، اجرای مصوبات جلسات پیشین توسط خانم دکتر زرقانی پیگیری شد. برگزاری نشست دوم علم نافع در ۲۵ مرداد ماه با حضور مدعوین محترم خانم دکتر گویا و آقایان دکتر پارسا، دکتر پوشنه و دکتر قلتاش، و نیز نشست دوم کنشگری در اشتغال دانش آموختگان با حضور دانشجویان و دانش آموختگان در آینده ای نزدیک، تنظیم و اعلان برنامه حضور اساتید از شهریور ماه در دفتر انجمن از نتایج این پیگیری بود.
در ادامه جلسه، ضرورت تشکیل یک کمیسیون با عنوان برنامه راهبردی به منظور تدوین نظام مند برنامه راهبردی، راهبری کلیه فعالیتهای انجمن و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد آن‌ها بر آن اساس، توسط آقای دکتر کرمی مطرح شد و اعضا، نظرات موافق و مخالف خود را مطرح کردند. مقرر شد تا جلسه بعدی فرصت اندیشیدن به این موضوع و ارایه بدیل‌های ممکن برای به سرانجام رساندن برنامه راهبردی و نظارت بر اجرایی شدن آن در اختیار اعضا قرار بگیرد تا بر آن اساس، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
در ادامه نتایج ارزیابی دو نشریه «آموزش محیط زیست و توسعه پایدار» و «پیشرفت‌های نوین در مدیریت آموزشی» ارائه شد. مقرر شد تا با توجه به عدم اکتساب حد نصاب لازم نشریه«پیشرفت‌های نوین در مدیریت آموزشی» در ارزیابی‌، همکاری انجمن با این نشریه ادامه نیابد. در خصوص نشریه «آموزش محیط زیست و توسعه پایدار» نیز با توجه به کسب امتیاز نزدیک نشریه به حد نصاب لازم، مقرر شد تا مهرماه سال جاری که زمان خاتمه قرارداد انجمن با آن نشریه است، همکاری ادامه یابد و برای پس از آن با توجه به آیین‌نامه‌های انجمن تصمیم گرفته شود.