جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر حاتمی، دکترگویا، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۲۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات گذشته، بررسی نهایی منشور نشر و بررسی نتیجه ارزیابی عملکرد پنج نشریه طرف قرارداد با انجمن در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، اجرای مصوبات جلسات پیشین توسط خانم دکتر زرقانی پیگیری شد. مشخص شدن جزئیات برگزاری نشست دوم علم نافع و نیز نشست کنشگری در اشتغال دانش آموختگان تا جلسه بعدی، تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری بین انجمن و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای دریافت نظر اعضا، تهیه و ارسال خبرنامه فصل بهار برای صفحه آرا و اختصاص بخشی از زمان جلسه بعدی هیات مدیره به ارائه طرح آقای دکتر سراجی درباره آموزش ترکیبی برای آموزش و پرورش از نتایج این پیگیری بود.
در ادامه جلسه، متن تهیه شده با عنوان منشور نشر توسط آقای دکتر مهرمحمدی ارائه شد و با دریافت بازخوردهای اصلاحی از اعضا مقرر شد تا متن اصلاح شده در گروه واتس اپی قرار گرفته و در صورت عدم دریافت نظر جدیدی، نهایی قلمداد شود.
در خصوص ارائه نتایج ارزیابی حداقلی از عملکرد پنج نشریه طرف قرارداد با انجمن نیز مقرر شد تا عدم کسب حد نصاب امتیاز لازم در ارزیابی اعضا هیات مدیره از نشریه های «آموزش در علوم انتظامی» و «پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی» به صورت مکتوب به اطلاع مسئولان نشریه های مذکور رسانده شود. به علت اتمام زمان جلسه، ارائه نتیجه ارزیابی عملکرد دو نشریه «آموزش محیط زیست و توسعه پایدار« و نیز «پیشرفت های نوین در مدیریت آموزشی» به جلسه بعدی موکول شد.