جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر شهیدی، ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه فعال‌تر شدن اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای انجمن، ادامه تدوین برنامه راهبردی انجمن و بررسی عملکرد و برنامه های کمیسیون توسعه در دستور کار قرار گرفت.

اطلاع‌رسانی اخبار و ارائه گزارش جلسات و اهم مصوبات در سایت و کانال، مورد توجه قرار گرفتن روابط عمومی انجمن در قالب کمیسیون فضای مجازی و انتشار خبرنامه فصلی از مسائل قابل پیگیری تا جلسات بعد بود. ارائه نگاشت نخست برنامه راهبردی شامل ابعاد اعم از دورن‌داد، فراندها و برون‌دادها به جای ارائه بخشی برنامه راهبردی از مصوبات این جلسه بود.

پیشنهاد افق برنامه ۹ ساله به عنوان پوشش‌دهنده سه دوره انجمن، دورنمای جایگاه رشته در ایران و  ایجاد اعتماد به نفس رشته‌ای در دانشجویان نیز در این جلسه طرح شد. همچنین به ۱۲ شعب استانی جهت تمرکززدایی و استفاده بهینه از توان استادان و دانش‌آموختگان رشته، مجوز ارائه شد.

نشست با مسئولان شعب استانی جهت بررسی تجارب و دریافت نظرات، تعیین تکلیف شعب غیرفعال، پیشروی هر استان مبتنی بر مسائل و ظرفیت‌های خود، مدیریت استان‌های نزدیک در قالب قطب، ارزیابی و رتبه‌بندی شعب استانی به منظور مدیریت بهتر و اختصاص بخشی از حق عضویت شعب استانی به خود شعب از دیگر مصوبات این جلسه بود.