جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر سراجی، دکتر رفیعی و دکتر خزائی ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ادامه بررسی شیوه‌نامه پژوهش، پیگیری تاسیس نظام علوم تربیتی و  برنامه‌ریزی راهبردی برای انجمن در دستور کار قرار گرفت. پیگیری حمایت‌های مالی همایش هجدهم، برگزاری نشست نقد کتاب «استادان استادن» در ۲۱ اردیبهشت ماه، نقد و بررسی مسئله پذیرش دانشجو به صورت فراکنشی از زوایای مختلف و اختصاص یک شماره از مجلات انجمن به صورت ویژه‌نامه به موضوع کنکور، تدوین شیوه‌نامه به منظور مدیریت بهینه کرسی‌های نظریه پردازی و حفظ کیفیت رویدادهای آن از جمله مصوبات این جلسه بود. همچنین مقرر شد رویداد افتتاحیه برگزاری کرسی های نظریه پردازی با حضور میهمانی از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته گرامیداشت مقام استاد برگزار شود.

در ادامه این جلسه مقرر شد با اعمال اصلاحات جزیی مطرح شده در نسخه اصلاحی شیوه نامه ارائه خدمات پژوهشی انجمن، شیوه‌نامه جهت بررسی نهایی در اختیار اعضاء قرار گیرد تا پس از بررسی نکات احتمالی مصوب تلقی شود. همچنین کارگروهی متشکل از آقای دکتر قادری به عنوان ریاست کارگروه، دکتر جمال‌الدینی به عنوان نماینده اعضای هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی، دکتر حاتمی، دکتر فتحی واجارگاه و دکتر کرمی به منظور پیگیری فرایند تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی شکل گرفت.