جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر مهرمحمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۱۳ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی شیوه‌نامه حضور انجمن در همایش‌های و نگاشت نخست آیین‌نامه کمیته ملی معلمان در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، اجرای مصوبات جلسات پیشین پیگیری شد. در دستورکار جلسه بعدی قرار گرفتن تصویب منشور نشر و نیز ارائه نتیجه ارزیابی حداقلی از نشریات طرف قرارداد با انجمن توسط خانم ها دکتر رفیعی، کشتی آرای و آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر جمال الدینی و دکتر حاتمی و دبیرخانه انجمن، پذیرش مسئولیت سردبیری خبرنامه توسط خانم دکتر رفیعی، و تسریع تنظیم برنامه حضور اساتید رشته ای در دفتر مرکزی انجمن توسط خانم دکتر خزائی از نتایج این پیگیری بود.
در ادامه، شیوه‌نامه حضور انجمن در همایش‌ها توسط آقای دکتر خسروی ارائه شد و با دریافت بازخوردهای اصلاحی از اعضا همراه شد. لزوم توجه به هزینه مالی یا تهاتر در مدیریت هزینه های برگزاری همایش در بخش انتظارات یا حمایت های انجمن و استفاده از ساختارهای موجود انجمن برای تسهیل در مدیریت، از جمله این نظرات بود. مقرر شد تا نسخه اصلاحی شیوه نامه مذکور، توسط آقای دکتر خسروی برای بررسی و تصویب در هیات مدیره تهیه شود.
در خصوص آیین‌نامه کمیته ملی معلمان نیز که با توضیحات آقای دکترمهرمحمدی و خانم دکتر زرقانی همراه شد، نظراتی اصلاحی و تکمیلی توسط اعضای حاضر در جلسه ارائه شد. استفاده از معلمان موضوعی در ترکیب اعضای کمیته، مشخص شدن مکانیزم انتخاب معلمان توسط هیات مدیره، لزوم نقادی برنامه های درسی اجرا شده و تجربه شده در کنار قصد شده در بخش اهداف و استفاده از ساختارهای موجود آموزش و پرورش در انتخاب معلمان این کمیته، اهم نظرات مطرح شده بود. مقرر شد تا با حذف صفت ملی، آیین‌نامه مذکور برای تصویب در هیات مدیره مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.