جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات گذشته، تصمیم‌گیری در خصوص نشریات انجمن، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته ملی معلمان و تصمیم‌گیری درباره خبرنامه و محتوای آن در دستور کار قرار گرفت. بحث در خصوص اختصاص شماره ویژه به فصلنامه مطالعات برنامه درسی، توجه به عنوان ویژه‌نامه و نیز استفاده از یک سردبیر مهمان برای این شماره ویژه از نکات مورد بحث اعضای انجمن در این جلسه بود که در نهایت تصمیم گرفته شد مسئولیت سردبیری مهمان با نظر به الزام حداقل درجه دانشیاری و مرتبه بالای علمی در حوزه مورد بحث تعیین شود. همچنین مصوب گردید فراخوان مقاله در هیات مدیره تعیین شود.

تصمیم‌گیری در خصوص نشریات انجمن با توجه به دو نوع نشریه در این جلسه مورد بحث بود و در نهایت تهیه چک‌لیستی از معیارهای مورد توجه برای ارزیابی کیفیت مقالات مجلات طرف قرارداد با انجمن و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها تصویب شد.

در خصوص نشریات خود انجمن بر لزوم ارائه گزارشی از عملکرد سردبیر و نشریه با نظر به ملاک‌هایی تخصصی برای تصمیم‌گیری در این زمینه تاکید شد و تصمیم بر آن شد تا بر اساس نظرات مطرح شده، پیش‌نویسی از منشوری مبتنی بر اصولی تهیه شود تا ملاک قضاوت و داوری اعضای هیات مدیره در خصوص عملکرد نشریات موجود قرار بگیرد. تهیه تمپلیتی در خصوص خبرنامه برای تعیین محتوای خبرنامه‌ها از فصل تابستان به بعد نیز از مصوبات این جلسه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بود. همچنین اعضا بر انتشار خبرنامه بهار بدون ذکر عنوان خبرنامه و تحت شماره صفر بودن توافق کردند.