جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر پارسا، دکتر خسروی، دکتر شریفیان، دکتر خزائی و دکتر کرمی ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی درخواست معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی جهت مشارکت در برگزاری همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضیات دبستان و پیش از دبستان، عیدانه انجمن و چارچوب مناسب برای  فعالیت‌های انجمن در ۳ سال آینده در دستور کار قرار گرفت.

اجازه درج لوگوی انجمن در پوستر همایش در خصوص درخواست معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و معرفی دو نماینده از طرف انجمن برای بحث علوم ریاضی و آموزش علوم همایش، تدارک برنامه عیدانه تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ از مصوبات این جلسه بود. در ادامه مقرر شد حوزه‌های توانمندی انجمن بر مبنای مشارکت اعضای انجمن در فعالیت‌های انجمن، تامین منابع مالی انجمن و مدیریت کاربردی فضای مجازی انجمن قرار داده شود و انجمن زمان بیشتری برای برنامه‌های بلند‌مدت و راهبردی در نظر گیرد و نیمی از زمان جلسه هیئت مدیره انجمن را در جهت برنامه‌ریزی برای ارتقاء برنامه راهبردی انجمن و نیم دیگر از زمان جلسه به مسائل جاری انجمن تعلق گیرد.