جلسه پیگیری تشکیل سازمان علوم تربیتی

اخبار

جلسه پیگیری تشکیل سازمان علوم تربیتی برگزار شد

جلسه پیگیری تشکیل سازمان علوم تربیتی با حضور نمایندگان سایر انجمن‌های علوم تربیتی برگزار شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه که روز چهارشنبه، بیست‌ودوم تیرماه با حضور دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر مصطفی قادری، دکتر مرتضی کرمی، دکتر محمد جمالدینی، دکتر اکبر رهنما (رییس آموزش و پرورش تطبیقی)، دکتر حیدر تورانی (نماینده انجمن مدیریت آموزشی)، دکتر رضا محمدی (نماینده انجمن فلسفه تعلیم و تربیت) و دکتر رحیم مرادی (نماینده انجمن فناوری آموزشی) برگزار شد، مصوباتی تعیین گردید.

در قالب مصوبات این جلسه، همه اعضا با تشکیل این سازمان موافقت نمودند. به علاوه مصوب شد اولین همایش بین‌الانجمنی در خصوص تشکیل سازمان علوم تربیتی برگزار و قبل از برگزاری همایش، پیش‌نشست‌های همایش تشکیل گردد. همچنین مقرر شد که نمایندگان انجمن‌ها در انجمن خود در این‌باره بحث نموده و نسبت به استخراج مولفه‌ها و محورهای همایش اقدام نمایند.

در این راستا دکتر مصطفی قادری؛ به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب و مقرر شد ایشان برنامه اولیه همایش را در جلسه بعدی ارائه نمایند. در ادامه پیشنهاد شد که دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان برگزاری همایش در نظر گرفته شود.

در این جلسه همچنین مصوب شد در ادامه جلسات از انجمن آموزش عالی، انجمن توسعه منابع انسانی، انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش و سایر انجمن‌های تخصصی مرتبط با علوم تربیتی دعوت به عمل آید.