جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و آقای افشار بهمنی ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۱ به دو صورت حضوری، در سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تصمیم‌گیری در خصوص نشریات انجمن، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته ملی معلمان و تصمیم‌گیری درباره خبرنامه و محتوای آن در دستور کار قرار گرفت. طراحی و هماهنگی برگزاری نشست دوم با موضوع «علم نافع» در اواخر تیرماه، تعیین ۲۱ تیرماه به عنوان تاریخ برگزاری نشست پاسخگویی اجتماعی و دهه اول تیرماه به عنوان تاریخ مورد نظر برای برگزاری نشست مرجعیت علمی از جمله مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه بحث در خصوص همکاری در اولویت‌بخشی و اعلام فراخوان پژوهشی و نیز انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری صورت گرفت و بر تأثیرگذاری انجمن بر فرآیندهای تولید برنامه درسی همچون سیاست‌ها و نیز نتیجه‌محور بودن این همکاری‌ها تاکید شد. همچنین تصمیم‌سازی برای مدیران ارشد با نظر به ذی‌نفع نبودن انجمن و نیز کمک به دغدغه سازمان از طریق فرهنگ‌سازی پژوهش در مدارس، از جمله کمک‌های انجمن به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش در راستای مأموریت آن برشمرده شد. بر این اساس دبیرخانه انجمن موظف شد تا پیش‌نویس تفاهم نامه‌های مورد نظر را تهیه کند.

تاکید بر حضور بیشتر استادان و اعضای انجمن در پژوهشگاه با توجه به باز شدن دفتر انجمن و تاکید اعضا بر لزوم استمرار همکاری تا مدت زمان مشخص با ۵ مجله‌ای که هیات مدیره قبلی با آن‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند، از جمله مصوبات دیگر این جلسه بود.

در این جلسه ارتقاء کیفیت پنج مجله موجود در اولویت فعالیت‌های انجمن قرار گرفت؛ همچنین مصوب شد تصمیم‌گیری در خصوص همکاری‌های جدید، مبتنی بر آیین نامه‌ی در حال بازنگری صورت گیرد و یک ارزیابی حداقلی یا گزارشی از عملکرد نشریات مورد بحث ارائه شود تا با توجه به آن درباره چگونگی ادامه همکاری با آن‌ها تصمیم گیری شود.