جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی و دکتر خزائی ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تصمیم‌گیری در مورد کمیسیون فضای مجازی، بررسی عنوان همایش نوزدهم انجمن، برگزاری دو رویداد علمی و چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن در دستور کار قرار گرفت. طرح موضوع مدیریت فضای مجازی انجمن با حضور آقای دکتر سراجی و انتخاب ایشان به عنوان مسئول کمیسیون فضای مجازی انجمن، ایجاد کارگروهی متشکل از آقایان دکتر سراجی، مهرمحمدی، جمال‌الدینی و صفایی موحد برای ارزیابی وضعیت فضای مجازی و ایجاد طرحی جهت توسعه کمی و کیفی این فضا، گفت‌وگو با دکتر پارسا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در جهت برگزاری همایش نوزدهم انجمن و توافق با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی در سده پانزدهم خورشیدی» از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.

همچنین طرح دو دویداد علمی نقد کتاب «استادان استادان چه کردند؟ تالیف دکتر فراست‌خواه و نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور و سپردن طراحی و اجرای آن به کمیسیون نقد انجمن، بررسی عملکرد کمیسیون‌ها با دعوت از مسئولان آن‌ها و تصمیم‌گیری در این خصوص، ارائه چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن با تاکید بر استفاده از چهار منبع اطلاعاتی برنامه راهبردی انجمن مصوب هیئت مدیره دوره هفتم، گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره هشتم، برنامه نامزدهای انتخابات دوره نهم انجمن و چارچوب ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی ایران از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از دیگر موارد بحث شده در جلسه چهارم بود.

با تمییز وسایل و نتایج، سه حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخ‌گویی اجتماعی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان و سه توانمندساز اصلی مشارکت اعضا، فضای مجازی و منابع مالی شناسایی شد. حلقه متصل‌کننده این توانمندسازها و نتایج نهادینه‌سازی گفت‌وگو در چهار سطح جامعه، سازمان‌ها و نهادها، دانشگاه‌ها و دانش‌اموختگان به عنوان فرایند است. بنابراین این چارچوب توسط اعضا موردتایید قرار گرفت و مقرر شد این چارچوب در اختتامیه همایش هجدهم انجمن ارائه شود.