سخنرانان کلیدی نوزدهمین همایش انجمن برنامه درسی ایران

اخبار همایش نوزدهم

سخنرانان کلیدی نوزدهمین همایش انجمن برنامه درسی ایران

نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» ۳ و ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این همایش دکتر محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر نعمت‌الله فاضلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر مرتضی کرمی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مسعود صفایی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر زهرا گویا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علیرضا صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به سخنرانی خواهند پرداخت.

عناوین سخنرانی سخنرانان کلیدی همایش به شرح زیر است:

?دکتر محمود مهرمحمدی: «بازشناسی مختصات میدان مسئولیت اجتماعی در حوزه برنامه درسی»

? دکتر نعمت‌الله فاضلی: «مسئله مسئولیت و مدرسه»

?دکتر مرتضی کرمی: «مسئولیت اجتماعی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران»

?دکتر مسعود صفایی مقدم: «تعیین نسبت و رابطه مسئولیت اجتماعی با برنامه درسی»

?دکتر زهرا گویا: «برنامه درسی توجیه‌گر یا راه نشان»

?دکتر علیرضا صادقی: «نسبت بین چندفرهنگی گرایی و مسئولیت اجتماعی برنامه درسی در ایران»

شایان ذکر است؛ نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان  «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir