سخنرانی دکتر سعید صفایی موحد-شایستگی‌های موردنیاز برای فعالیت در عرصه برنامه درسی محیط کار

اخبار اطلاعیه‌ها

سخنرانی دکتر سعید صفایی موحد، مشاور آموزش و بهسازی شرکت ملی نفت ایران و مدرس دانشگاه در خصوص «شایستگی‌های موردنیاز برای فعالیت در عرصه برنامه درسی محیط کار»

تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰

لینک برگزاری دوره در فضای ادوبی کانکت
http://vroom.um.ac.ir/icsa

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵