سخنرانی دکتر فرزانه فرزادنیا-روش‌های تدریس فعال در برنامه درسی محیط کار

اخبار اطلاعیه‌ها

سخنرانی دکتر فرزانه فرزادنیا، مدرس و مشاور و مجری پروژه‌های آموزشی در صنعت و مدیرعامل موسسه آموزشی آماج فرا توسعه‌نگر در خصوص «روش‌های تدریس فعال در برنامه درسی محیط کار»

تاریخ ۱۴۰۱/۶/۵ ساعت ۲۰ تا ۲۲

لینک برگزاری دوره در فضای ادوبی کانکت
http://vroom.um.ac.ir/icsa

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵