سخنرانی دکتر مرتضی کرمی-نوع برنامه درسی که جهت پرورش شایستگی‌های حرفه‌ای در محیط کار نیاز داریم

اخبار اطلاعیه‌ها

سخنرانی دکتر مرتضی کرمی، دانشیار مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص «نوع برنامه درسی که جهت پرورش شایستگی‌های حرفه‌ای در محیط کار نیاز داریم»

تاریخ ۱۴۰۱/۵/۸ ساعت ۱۶ تا ۲۰

لینک برگزاری دوره در فضای ادوبی کانکت
http://vroom.um.ac.ir/icsa

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵