سخنرانی دکتر هومن دوستی – صلاحیت‌محوری و تکنوکراسی در برنامه درسی محیط کار

اخبار اطلاعیه‌ها

سخنرانی دکتر هومن دوستی، مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی در خصوص «صلاحیت‌محوری و تکنوکراسی در برنامه درسی محیط کار»

تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ ساعت ۲۰ تا ۲۲

لینک برگزاری دوره در فضای ادوبی کانکت
http://vroom.um.ac.ir/icsa

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵