برگزاری سومین همایش ملی «برنامه درسی و اشتغال» به میزبانی دانشگاه مازندران

همایش های آینده

برگزاری سومین همایش ملی «برنامه درسی و اشتغال» به میزبانی دانشگاه مازندران

سومین همایش ملی «برنامه درسی و اشتغال» به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ سومین همایش ملی «برنامه درسی و اشتغال» با نظر مساعد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران به میزبانی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این همایش جناب آقای دکتر صمد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دبیر اجرایی همایش سرکار خانم دکتر میمنت عابدنی بلترک عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خواهند بود.