سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر جمالدینی، دکتر احمدی، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط برگزار شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات گذشته، بررسی درخواست‌های جدید تاسیس شعب استانی و تعیین تکلیف شعب غیرفعال، تعیین سردبیر برای فصلنامه مطالعات برنامه درسی و تعیین ترکیب شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه درخواست تاسیس دو شعبه در استان بوشهر و چهارمحال و بختیاری مطرح و همچنین به برخی از علل عدم فعالیت شعب غیرفعال اشاره شد و در نهایت درخواست تعیین وضعیت شعب مذکور مطرح شد. در کنار بازنگری آیین‌نامه شعب استانی، دعوت از هیئات موسس برای حضور در جلسه هیئت مدیره و تشکیل کارگروه برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت شعب غیرفعال از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

در این جلسه تصمیم بر بازنگری آیین‌نامه انتخاب سردبیر مجله گرفته شد. همچنین انتخاب چند نفر به عنوان اعضای شورای عالی برنامه‌ریزی از دیگر فعالیت‌های انجمن در این جلسه بود در ادامه مقرر شد انتخاب نفرات باقی مانده برای  شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجام و این شورا فعالیت خود را آغاز کند.