سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، ، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی، دکتر جمالدینی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات پیشین، ارائه گزارش عملکرد فصلنامه مطالعات برنامه درسی بر اساس منشور نشر و بررسی آیین‌نامه بازنگری شده گروه‌های مطالعاتی با علایق ویژه در دستور کار قرار گرفت.

انتخاب آقای دکتر خسروی به عنوان مسئول کارگروه سه نفره تعیین معلمان برای انتخاب سریع‌تر افراد عضو در کمیته تا هفته آینده و برگزاری نشست یاد شده در هفته پژوهش با نقد کتاب «مساله مدرسه» از آقای دکتر فاضلی در نیمه دوم دی ماه یا اوایل بهمن ماه از نتایج برگزاری این جلسه بود.

در این جلسه و در خصوص عملکرد فصلنامه مطالعات برنامه درسی بر اساس منشور نشر هیئت مدیره انجمن نظراتی چون نمایه‌سازی بین‌المللی مجله، انجام نظرسنجی از مخاطبان نشریه، استفاده از ارزیابان تخصصی از بین اعضای هیات مدیره برای ورود تخصصی به کیفیت محتوای مقالات، کاستن از تعداد مقالات در هر شماره، جامعیت استفاده از استادان داور و… را بیان نمودند.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره در خصوص آیین‌نامه بازنگری شده سیگ‌ها نظراتی را مطرح نمودند و در نهایت مقرر شد نسخه اصلاحی آیین‌نامه با تایید مسئول کمیسیون سیگ‌ها آقای دکتر علی عسگری در جلسات آتی، مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گیرد.