سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۷ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تعیین سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی و بررسی آیین‌نامه کرسی‌های ترویجی در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه رای گیری در خصوص انتخاب سردبیر فصلنامه انجام و تاکید اکثریت اعضا بر انتخاب دکتر مهرمحمدی بود؛ اما ایشان با تاکید بر جوان‌گرایی از پذیرش این مسئولیت امتناع کردند و دکتر سراجی به عنوان سردبیر فصلنامه معرفی شدند. همچنین مقرر شد در صورت عدم پذیرش دکتر سراجی، دکتر مهرمحمدی در مدت کوتاهی مسئولیت سردبیری را عهده‌دار شوند.

در ادامه این جلسه پیشنهاد تاسیس دبیرخانه کرسی‌های علمی ترویجی انجمن متشکل از تعدادی از استادان مطرح شد و تصمیم بر آن شد تا آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی ویژه انجمن تهیه شود.