شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر مومنی و خانم دکتر اسلامیان ۱۰ مهر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ بررسی درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه مبنی بر حمایت انجمن از همایش آن دانشگاه با عنوان «پیوند آموزش با جامعه، سازمان ها و صنایع (چالش ها و راهکارها)، ۲٫ معرفی اعضای کمیته علمی همایش بیستم از سوی هیئت مدیره انجمن و ۳٫ بررسی تفاهم نامه همایش های سالانه انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه؛ انجمن حمایت خود از همایش دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه «پیوند آموزش با جامعه، سازمان ها و صنایع (چالش ها و راهکارها)» را با تاکید بر انتخاب دو نفر از اعضای انجمن به عنوان اعضای کمیته علمی همایش و استفاده از اعضای سیگ‌های مطالعاتی انجمن در برگزاری پنل‌های تخصصی، کمیته علمی و داوری مقالات و همچنین رعایت شیوه نامه انجمن در حمایت از همایش ها اعلام کرد.

در راستای دستور دوم جلسه؛ اعضای پیشنهادی کمیسیون پژوهش برای کمیته علمی همایش بیستم در هیئت مدیره به تصویب رسیدند. مصوب شد اعضای معرفی شده حتما در تصمیمات آتی همایش مشارکت داشته باشند. اسامی این افراد به شرح ذیل می‌باشد؛
خانم دکتر گویا، دانشگاه شهید بهشتی؛ آقای دکتر نیستانی، دانشگاه اصفهان؛ آقای دکتر موسی پور، دانشگاه هرمزگان؛ آقای دکتر پارسا، دانشگاه چمران؛ خانم دکتر نیک نام، دانشگاه خوارزمی؛ خانم دکتر صمدی، دانشگاه الزهرا؛ خانم دکتر عابدینی، دانشگاه مازندران؛ آقای دکتر حکیم زاده و آقای دکتر جوادی پور، دانشگاه تهران؛ آقای دکتر خسروی، دانشگاه فرهنگیان؛ آقای دکتر حاتمی یا آقای دکتر طلایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ آقای دکتر عصاره، دانشگاه شهید رجایی؛ خانم دکتر رفیعی، دانشگاه پیام نور؛ آقای دکتر آقاصالح و آقای دکتر ملکان از اعضای هیئت علمی خارج از کشور.

در راستای دستور سوم جلسه؛ مفاد تفاهم نامه همایش های سالانه انجمن با تاکید بر ایجاد برخی تغییرات از جمله افزودن کمیته سیاست گذاری همایش به متن تفاهم نامه و برخی موارد دیگر به تصویب شد.

همچنین در این جلسه بر فعالیت سیگ­‌های انجمن در همایش بیستم با داشتن پنل­‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های پیش همایش قبل از برگزاری همایش بیستم تاکید شده است.