شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر ایزدی و خانم دکتر رفیعی در ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه، بررسی پیشنهاد ایجاد سیگ برنامه درسی و توسعه و نیز بررسی فرایند برگزاری سومین همایش برنامه درسی و اشتغال به میزبانی دانشگاه مازندران با حضور دبیر علمی همایش در دستور کار قرار گرفت.

❇️ در راستای دستوراول جلسه، گروه مطالعاتی برنامه درسی و توسعه به تصویب رسید و تاکید شد تا شورای آن تشکیل شود و برنامه یک ساله آن تهیه گردد و جهت تصویب ارائه شود. همچنین هیئت مدیره انجمن بر هم افزایی سیگ تربیت اقتصادی، شغلی و کارآفرینی، سیگ برنامه درسی فنی و حرفه ­ای و سیگ برنامه درسی و توسعه با یکدیگر علاوه بر داشتن ماموریت ویژه و استقلال از یکدیگر، تاکید کردند.

همچنین آقای بهنام کریمی، آقای دکتر محمود مهرمحمّدی، خانم دکتر زهرا نیکنام، آقای دکتر فرشاد مومنی، آقای دکتر مجید عسگری، آقای دکتر نعمت الله فاضلی، جناب آقای دکتر علیرضا صادقی و آقای دکتر عباس صدری اعضای این گروه مطالعاتی می‌باشند.

❇️ در راستای دستور دوم جلسه، موارد زیر به تصویب رسید: انعقاد تفاهم نامه انجمن با دانشگاه مازندران بر اساس شیوه نامه انجمن درباره همایش­ها، برگزاری همایش در تاریخ ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳، تاکید بر درآمد زایی در این همایش با مدیریت آقای دکتر آیتی مسئول کمیته درآمدزایی انجمن، ایجاد پیش زمینه های برگزاری همایش (همانند راه اندازی سایت همایش، توافقات با دانشگاه، جذب اسپانسر و …)، تعیین کمیته علمی همایش، طراحی و برگزاری چند پیش نشست و سخنرانی علمی قبل از برگزاری همایش.

سومین دوره همایش ملی “برنامه درسی و اشتغال” به میزبانی دانشگاه مازندران در آباه ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. دبیر علمی این همایش آقای دکتر صمد ایزدی و دبیر اجرایی آن خانم دکتر میمنت عابدینی بلترک، عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران می باشند.