شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر نیک نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عصاره،  خانم دکتر اسلامیان ۲۲ آبان سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ تصمیم گیری در خصوص نحوه همکاری انجمن با خانه اندیشمندان در برگزاری برنامه نکوداشت آقای دکتر علی تقی پور ظهیر و مصوب نمودن عنوان، محورها، سردبیر و هیئت تحریریه نشریه جدید انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، آقای دکتر قاسمی مدیر عامل خانه اندیشمندان طی نامه ای از آقای دکتر کرمی به عنوان سخنران در این مراسم دعوت به عمل آورده بودند. در این راستا، حضور دکتر کرمی و دکتر مهرمحمدی از طرف انجمن و در صورت موافقت حضور آقای دکتر پروند و آقای دکتر مرتضی امین فر از دوستان و هم نسلان ایشان در این مراسم و تقدیم لوح یادبود سپاسگزاری، تندیس انجمن و کارت عضویت افتخاری مادام العمر در انجمن به آقای دکتر تقی پور ظهیر مصوب شد.

در راستای دستور دوم جلسه، «مطالعات برنامه درسی در تربیت و بالندگی معلم»، عنوان فارسی ارائه شده از سوی خانم دکتر کشتی آرای رئیس کمیسیون پژوهش برای مجله جدید بود. همچنین تمرکز مجله بر فعالیت های پیش و حین خدمت معلمان نیز مورد تاکید قرار گرفت و تصمیم گیری نهایی درباره عنوان انگلیسی به جلسه بعدی هیئت مدیره موکول شد. مصوب شد فرم های مربوط به ایجاد نشریه جدید با مدیریت خانم دکتر کشتی آرای برای کمیسیون نشریات ارسال شود و بعد از انتشار ۴ شماره از نشریه، برای دریافت مجوز ارشاد اقدام شود.

در این جلسه هم چنین بر برگزاری لایوهایی با موضوعات مختلف در بستر اینستاگرام انجمن توسط کمیسیون فضای مجازی و تدوین پیش ­نویس برای ایجاد کمیته ملی دانشجویان انجمن توسط دانشجویان رشته برنامه درسی نیز تاکید شد.