شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر عصاره، آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر اسلامیان، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، آقای کریمی، خانم دکتر خزایی ۱۷ مهر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی تفاهم نامه بازنگری شده مربوط به همایش سالانه انجمن، ارائه گزارش از سوی کمیته درآمد ناپایدار انجمن درباره اقدامات صورت گرفته و طرح و بررسی ایده ها و برنامه های اجرایی انجمن به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، تفاهم نامه همایش سالانه انجمن به تصویب هیئت مدیره رسید. در همین راستا و در خصوص فعالیت بیشتر سیگها(گروه های مطالعاتی) انجمن، تاکید شد که در همایش سالانه انجمن و پیش نشستهای آن مشارکت نمایند.

در راستای دستور دوم جلسه، آقای دکتر محسن آیتی دبیر کمیته درآمد ناپایدار انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به ارائه گزارشی از کلیه اقدامات صورت گرفته از بدو تاسیس این کمیته از جمله برگزاری جلسه با دانشگاه آزاد، برگزاری جلسه با سمپاد، برگزاری جلسه با دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، برقراری ارتباط با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و…پرداختند. هیئت مدیره انجمن بر پیگیری امور فوق در کمیته درآمد ناپایدار تا حصول نتیجه و نیز بر تکمیل نمودن تیم این کمیته و سند درآمدزایی تاکید ورزیدند.

در راستای دستور سوم جلسه بر برگزاری پیش نشست همایش بیستم و فعالیت سیگ های انجمن در این نشست ها، برگزاری نشست نقد کتاب آقای دکتر موسی پور توسط کمیسیون نقد انجمن با مدیریت خانم دکتر نیک نام و برگزاری نشست هایی با موضوع اشتغال دانش آموختگان رشته برنامه درسی تاکید شد.

همچنین در این جلسه بر دریافت مبلغ مصوب هیئت مدیره انجمن (هشتصد هزار تومان) در دو مرحله انجام داوری و انتشار مقالات از نویسندگان از سوی “نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی” همانند سایر نشریات انجمن تاکید شد.