فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱

اخبار فصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد.

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (فصلنامه خبری شماره ۲ و در قالب ۱۹ صفحه) منتشر شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می‌خوانید شامل گفت‌وگو با دکتر مصطفی قادری، اخبار انجمن (مصوبات جلسات هیئت مدیره)، یادداشت ویژه با دکتر علیرضا صادقی، آشنایی با سیگ‌های انجمن (سیگ عصب‌شناسی تربیتی و سیگ برنامه درسی ریاضی و علوم)، آشنایی با کمیسیون‌های انجمن (کمیسیون نقد)، اخبار خارج از انجمن، یک نکته یک تجربه از دکتر علیرضا عراقیه، نشست‌های علمی (گزارش کوتاه از برگزاری نشست «آموزش و یادگیری آنلاین: خسارات اجتناب‌ناپذیر در خلال بیماری کرونا»، گزارش کوتاه از برگزاری نشست «چالش‌های پیش‌روی روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی ایران» و گزارشی از نشست «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن ۲۰۲۰»، معرفی کتاب، فراخوان بازطراحی کتاب درسی متوسطه اول، همایش آینده انجمن (همایش نوزدهم) و دعوت به همکاری، شرایط عضویت و راه‌های ارتباطی می‌باشد.

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱