مدرسه مجازی زمستانه «روش تحقیق»

اخبار کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
مدرسه مجازی زمستانه «روش تحقیق»

مدرسه مجازی زمستانه «روش تحقیق» توسط کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این کارگاه‌ها دکتر زهرا نیک‌نام، دکتر رحمت‌الله خسروی، دکتر نرگس کشتی‌آرای، دکتر علیرضا صادقی و خانم زری آقاجانی، دکتر مصطفی قادری، دکتر سعید صفایی موحد، دکتر یعقوب عزیزی و دکتر لیلا خزائی به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه زمانی برگزاری کارگاه‌ها به شرح زیر می‌باشد‌؛

_دکتر زهرا نیک‌نام با موضوع «کالبدشکافی چند پژوهش مردم‌نگاری در برنامه درسی» یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰

_دکتر رحمت‌اله خسروی با موضوع «مسئله‌شناسی و مکانیزم بیان مسئله در پژوهش» و با محورهای زیر:
۱. بحران مسئله‌شناسی در پژوهش
۲.  تفاوت مشکل و مسئله در پژوهش
۳. فرایند بیان مسئله/ فرایند تبدیل مشکل به مسئله و بیان آن در پژوهش
۳. ۱. توصیف مشکل با اتکاء بر شواهد
۲.۳. انتخاب پایگاه تئوریک مناسب و مرتبط
۳.۳. تبیین مسئله با اتکاء بر ظرفیتشهای پایگاه تئوریک انتخابی، سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۷ تا ۲۰

_دکتر نرگس کشتی‌آرای با موضوع «بازشناسی پژوهش پدیدارشناسی» سه‌شنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸

_دکتر علیرضا صادقی و خانم زری آقاجانی با موضوع «روش تحقیق همراهی Go-Alongs» چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۷

_دکتر مصطفی قادری با موضوع «روش قوم‌نگاری در مطالعات برنامه درسی» پنج‌شنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۷

_دکتر سعید صفایی موحد با موضوع «اشتباهات رایج پژوش‌های کیفی در علوم تربیتی» یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸

_دکتر یعقوب عزیزی با موضوع «سنتز پژوهی با تاکید بر سنتز آمیخته» پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰

_دکتر لیلا خزائی با موضوع «آموزش مقاله‌نویسی» یکشنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۸ تا ۲۰

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵ تماس بگیرید.