مسئول جدید دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منصوب شد 

اخبار

مسئول جدید دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منصوب شد

سرکار خانم دکتر زهرا اسلامیان، مسئولیت دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را عهده‌دار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ سرکار خانم دکتر زهرا اسلامیان دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، با پیشنهاد رییس و تصویب هیات مدیره، مسئولیت دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را عهده‌دار شد.

هیات مدیره انجمن ضمن آرزوی توفیق برای سرکار خانم دکتر زهرا اسلامیان در این منصب، از زحمات ارزشمند و بی‌دریغ سرکار خانم دکتر اعظم زرقانی، مسئول سابق دبیرخانه انجمن تقدیر و تشکر به عمل آورده‌اند.