انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مسئول دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تغییر کرد

اخبار اطلاعیه‌ها دبیرخانه انجمن

مسئول دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تغییر کرد

 

سرکار خانم دکتر اعظم زرقانی، دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، با پیشنهاد رییس و تصویب هیات مدیره، مسئولیت دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را عهده‌دار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در آخرین نشست انجمن، هیات مدیره ضمن آرزوی توفیق برای سرکار خانم دکتر زرقانی در این منصب، از زحمات ارزشمند و بی‌دریغ سرکار خانم دکتر سارا شهیدی، مسئول سابق دبیرخانه انجمن تقدیر و تشکر به عمل می‌آورد.

شایان ذکر این‌که اتمام دوره‌ی همکاری خانم دکتر سارا شهیدی در این سمت بنا به درخواست خودشان بوده است که برای ایشان آرزوی دوام توفیق داریم.