نشست چشم انداز تاسیس سازمان علوم تربیتی – فرصتها و تهدیدها

رویدادها نشست ها هرمزگان

نائب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد:
نشست چشم انداز تاسیس سازمان علوم تربیتی – فرصتها و تهدیدها برگزار گردید.
دکتر «مصطفی قادری» نایب رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران عنوان کرد: نشست چشم انداز تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی – فرصتها و تهدیدها در روز دوشنبه بیست و پنجم مردادماه با حضور اساتید، متخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور در بستر مجازی برگزار گردید.
وی افزود این نشست با حضور اساتید صاحبنظر، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر جواد حاتمی، دکتر نرگس کشتی ارای، دکتر علیرضا عراقیه، دکتر علی اصغر شجاعی و دکتر رحمت الله خسروی در راستای تشکیل سازمان نظام علوم تربیتی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.


دکتر قادری افزودند که موضوع تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی جمهوری اسلامی ایران مدت پنج سال است که توسط متخصصان گرایشهای مختلف علوم تربیتی پیگیری می شود و از دو سال قبل طرح توجیهی و انفصالی آن تهیه و در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، ولی به بهانه های مختلف در دستور کار قرار نمی گیرد. اغلب مخالفتها به دلیل تعارض نقش های این سازمان با نهادهای سیاستگذار رسمی آموزشی است اما تجربه های بین المللی در همه کشورها نشان می دهد که به جای محروم ساختن متخصصان تعلیم و تربیت از سیاستگذاری و نظارت بر مشاغل علوم تربیتی، فراهم ساختن فضای مشارکت و نظارت تخصصی برای آنها بسیاری از معضلات تربیتی به ویژه بازار آشفته و پر ابهام مشاغل علوم تربیتی را کاهش می دهد و باعث انتخاب، اجرا و ارزیابی روشهای تربیتی و خدمات بهتر به خانواده های ایرانی خواهد شد. بنا به حقوق قانونی صاحبان مشاغل و حرف تخصصی این حق تا کنون به متخصصان علوم تربیتی کشور داده نشده تا همانند سایر مشاغل پزشکی، حقوق، مهندسی، کشاورزی و غیره نسبت به غنی سازی شغلی، ارزیابی و نظارت بر مشاغل علوم تربیتی و ساماندهی و جلوگیری از هرج و مرج در مشاغل علوم تربیتی در بخش خصوصی فعالیت و مشارکت مثبتی با دولتها داشته باشند.
در ادامه این نشست دکتر محمود مهرمحدی عضو شورای عالی آموزش و پرورش به موضوع فرصت ها و تهدید های تشکیل این سازمان اشاره نمودند که ما در این حرکت باید در مرز خوف و رجاء حرکت کنیم یک پا در سرزمین رجاء و امیدواری و پایی دیگر در سرزمین خوف و نگرانی داشته باشیم.
رجاء که با نگاه فرصتی تلائم دارد و خوف که ناشی از نگاه تهدیدی سرچشمه می‌گیرد. بالاخره پیشنهاد می‌شود برای صیانت از سلامت سازمان نظارت عالی بر سازمان به شورای متشکل از نمایندگان استانی و دانشگاه‌های کشور سپرده شود این شورا به نوعی افکار عمومی علوم تربیتی در کشور را نمایندگی می‌کند و با ارائه گزارش‌های سالانه خود که در اختیار عموم مردم و رسانه‌ها نیز قرار داده می‌شود ضعف‌ها و قوت ها را برشمرده و پیشنهادهای اصلاحی به مرجع تصمیم‌گیری درون سازمان ارائه می‌کند.
همچنین در این نشست سایر اساتید مدعو به ارائه مطالب در خصوص چشم انداز تاسیس سازمان علوم تربیتی، فرصتها و تهدیدهایی که تشکیل سازمان را دچار مشکل نموده است اشاره نمودند و پیشنهادات لازم را در این خصوص ارائه دادند. همچنین در پایان نسبت به پیگیریهای سازمانی و استفاده از توان همه اساتید رشته علوم تربیتی مبنی بر تشکیل سازمان علوم تربیتی تاکید شد.