نظرخواهی درباره برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار برنامه

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به همت همه اساتید، دانش‌آموختگان، دانشجویان و علاقه‌مندان این عرصه، در طی بیش از دو دهه عمر خود تلاش‌های متنوعی برای توسعه و کاربست دانش برنامه درسی انجام داده و منشاء خدمات گسترده‌ای بوده که خوشبختانه با دستاوردهای شایسته‌ای نیز همراه بوده است. شکل‌گیری انجمن‌های علمی در هر جامعه‌ای خود نشانگر نوعی از مسئولیت اجتماعی عالمان آن جامعه است. گردهم آمدن اعضاء یک قلمرو معرفتی به منظور شکل دادن اجتماعی علمی جهت هم اندیشی در خصوص ارتقاء رشته و کارکردهای آن در جامعه را شاید بتوان اصلی‌ترین کارکرد هر انجمن علمی دانست.

برنامه محوری با تعیین کانون‌های تمرکز فعالیت‌ها، همچون اکسیری سبب هم افزایی تلاش‌ها شده و بر ارزشمندی دستاوردها می‌افزاید. از این رو هیئت مدیره نهم، با آغاز کار خود برنامه محوری را سرلوحه کار قرار داد و در گام نخست چارچوب مدیریت عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را مبتنی بر بررسی برنامه راهبردی تدوین شده در دوره هیئت مدیره هفتم، گزارش عملکرد هیئت مدیره هشتم، برنامه های نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نهم و چارچوب ارزیابی عملکرد کمیسیون انجمن‌های علمی تدوین نمود. مرجعیت علمی، مسئولیت اجتماعی، و کنشگری در اشتغال دانش‌آموختگان به عنوان اهداف راهبردی در این چارچوب برگزیده شدند. مشارکت اعضاء، توسعه منابع مالی و توسعه فضای مجازی به مثابه توانمندسازهای اصلی و ارتباط با جامعه و سازمان ها، ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با مدارس و ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان به عنوان فرایندهای کلیدی شناسایی شدند.

در گام دوم تدوین برنامه راهبردی انجمن به منظور ادامه هدفمند این مسیر همراه با داشتن چشم اندازی بلند مدت در دستور کار قرار گرفت. کانون توجه این برنامه توجه به نقاط کلیدی فروگذاره بوده است. یکی از ظرفیت‌هایی که طی همه سال‌های حیات انجمن از آن استفاده بهینه نشده است دامنه اثرگذاری انجمن در جامعه است. یکی از ظرفیت‌هایی که طی همه سال‌های حیات انجمن از آن استفاده بهینه نشده است دامنه اثرگذاری انجمن در جامعه است. جفایی که در طی این سال ها به رشته و ظرفیت‌های آن شده است محدود و محصور کردن عرصه اثرگذاری آن به نظام آموزش و پرورش کشور بوده است.

بنظر می رسد تمرکز صرف بر نیازهای آموزش و پرورش کشور به معنای به بند درآوردن ظرفیت‌ها دانش برنامه درسی و پتانسیل‌های دانش‌آموختگان و کنشگران این رشته در راستای مسئولیت اجتماعی است. این جفا بطور سنتی ریشه در نوع نگاه به رشته در ایران دارد. رشته برنامه درسی به شکل محض یک قلمرو معرفتی بشر است اما پاسخ‌گو نمودن آن نسبت به نیازهای جامعه نمی‌تواند به این شکل محض انجام شود. برنامه درسی در پیوند با حوزهای اجرایی نظیر آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی، پزشکی، فنی و حرفه‌ای و صنعت؛ و حوزه‌هایی محتوایی نظیر علوم، ریاضی و مطالعات اجتماعی  است که رمق رویارویی با مسائل را می‌یابد.

بر این اساس توجه به مسائل حیطه های گوناگون و رفتن به عرصه های جدید، نشانگر مسئولیت اجتماعی رشته نسبت به نیازها و مسائل متنوعی است که در محیط وجود دارد. از این رو در تدوین ارکان جهت ساز این برنامه و همچنین تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی تلاش شده است تا نظام آموزش به شکل عام کانون توجه این برنامه قرار گیرد.

اکنون مایه مباهات است که اعلام نماییم تدوین برنامه راهبردی انجمن پس از ماهها تلاش و کار تخصصی به پایان رسده است، هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از همه اعضاء گرانقدر جامعه برنامه درسی در سراسر کشور می خواهد تا با مراجعه به لینک زیر نظرات ارزشمند خویش درباره برنامه راهبردی انجمن را اعلام نمایند، بی شک مشارکت و اعلام نظر دانشجویان، اساتید و متخصصان رشته برنامه درسی در این امر، مایه افتخار و بالندگی انجمن است و سبب ارتقای برنامه راهبردی خواهد شد.

ارسال نظر از طریق ایمیل انجمن:

info@icsa.org.ir

لینک برنامه راهبردی در سایت انجمن:  

https://icsa.org.ir/new-community-strategic-plan/