نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس»

اخبار

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند: نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس»

نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور خانم دکتر عظیمیه خاکباز عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، خانم دکتر زهرا نیک نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و به دبیری خانم دکتر وحیده مذهبی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود.

این جلسه نقد و بررسی چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ به آدرس تهران، خیابان مفتح، نرسیده به انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، سالن جلسات (روبه‌روی سالن ۱۷ شهریور) برگزار خواهد شد.

شرکت برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.