نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران

اخبار کمیسیون نقد

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نشست «نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران» را برگزار می‌کند.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ اعضای این نشست دکتر نعمت‌الله فاضلی مولف کتاب و ناقدان این نشست دکتر نعمت‌الله موسی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، دکتر علیرضا عراقیه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر روح‌الله آقا صالح عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی هامبولت آمریکا می‌باشند.

دکتر زهرا نیک‌نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز دبیری نشست «نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران»  را عهده‌دار می‌باشند.

این نشست علمی سه‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ به صورت مجازی در آدرس http://vroom.um.ac.ir/icsa برگزار می‌شود.