هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی و خانم دکتر اسلامیان ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی نحوه اعطای جوایز علمی توسط انجمن و بررسی نحوه برگزاری نمایشگاه توسط انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه مصوبات پیشین انجمن و اهم موضوعات پیش رو مرور شد و برگزاری انتخابات شعبه شهرکرد با حضور خانم دکتر کشتی آرای و انتخابات شعبه بوشهر با حضور آقای دکتر جمالدینی، تشکیل گروه کمیته علمی سومین همایش برنامه درسی و اشتغال و تعیین محورهای این همایش، ایجاد سایت برای نشریه جدید انجمن به نام “مطالعات برنامه درسی در تربیت و بالندگی معلم” و کسب مجوزهای لازم آن، برگزاری نشست سالانه هیئت مدیره با اعضای انجمن در خرداد ماه و پیگیری سه همایش انجمن در سال ۱۴۰۳ (همایش برنامه درسی و عدالت، سومین همایش برنامه درسی و اشتغال، همایش برنامه درسی و صنعت) بررسی و مورد تاکید قرار گرفت.

پرداختن به دستورهای جلسه به دلیل عدم حضور همه اعضای هیئت مدیره به جلسه بعدی موکول شد.

دیدگاهتان را بنویسید