هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر حاتمی، خانم دکتر نیکنام،  خانم دکتر کشتی آرای، آقای فلاحت داری، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر حکیم زاده، خانم دکتر گویا، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی نحوه تاسیس کمیته های استانی کمیته مرکزی معلمان با همکاری شعب استانی انجمن و برنامه ریزی نشست مجازی پایان سال هیئت مدیره با اعضاء در دستورکار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، اعضای هیئت مدیره پس از بحث و بررسی با توجه به  نوپا بودن کمیته مرکزی معلمان، با تشکیل کمیته‌های استانی موافقت نکردند و بر مواردی چون تشکیل کمیته های تخصصی در کمیته معلمان، عدم تمدید عضویت افرادی که در کمیته معلمان غیر فعال هستند، تهیه پیش‌نویس ایجاد کمیته های استانی در آینده و برقرای ارتباط کمیته مرکزی معلمان با سیگهای تخصصی انجمن تاکید کردند.

در راستای دستور دوم جلسه، برگزاری نشست پایان سال هیئت مدیره با اعضای انجمن، به دلیل انجام برنامه ریزی بهتر این نشست به سال آینده موکول شد و بر برگزاری نشست هیئت مدیره با اعضای انجمن در هفته آموزش، برگزاری نشست های ماهانه با موضوعات ومحورهای مشخص و برگزاری نشست هایی مرتبط با رساله دکتری به صورت ماهانه تاکید شد.

دیدگاهتان را بنویسید