هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای،آقای دکتر عصاره، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای فلاحت داری، آقای دکتر جمالدینی و خانم دکتر اسلامیان ۲۰ آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه، گزارش رئیس کمیسیون توسعه و شعب انجمن درباره وضعیت تاسیس شعب جدید و سازمان نظام علوم تربیتی و تصویب داوران مرحله نهایی سومین جشنواره رساله برتر دکتر شریعتمداری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه به مرور مصوبات پیشین انجمن از جمله پیگیری وضعیت بین المللی سازی نشریات انجمن، ارسال درخواست DOI برای نشریات، امضای تفاهم نامه سومین همایش اشتغال و برنامه درسی با دانشگاه توسط رئیس انجمن و اطلاع رسانی جزییات این همایش، ارسال نامه برای حمایت دانشگاه ها از همایش بیستم، گزارش آقای دکتر آیتی در مورد سومین جشنواره رساله برتر دکتر شریعتمداری، انجام اقدامات به منظور ایجاد سایت جدید برای نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی و برگزاری نشست علمی «جستار در بنیان های نظری پیرامون تبیین اندیشه های میشل فوکو در تربیت» به مناسبت هفته پژوهش در شعبه خراسان رضوی با ارائه خانم دکتر کهندل و خانم دکتر ابراهیمی کوشک مهدی در تاریخ ۲۲ آذر ماه پرداخته شد.

در راستای دستور اول جلسه، فعالیت شعب دارای مجوز، غیرفعال و نیمه فعال، برگزاری انتخابات شعبی که تاسیس آن ها تصویب شده است، بررسی مدارک استان های متقاصی برای ایجاد شعب و ایجاد بخش جدید برای شعب استانی در سایت تصویب شد.

همچنین در خصوص تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی، بر پیگیری از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل کارگروه مربوطه و تصمیم گیری در این زمینه تاکید شد.