هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان،  خانم دکتر رفیعی ، آقای دکتر آیتی ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش آقای دکتر محسن آیتی از برگزاری سومین جشنواره رساله برتر دکتر علی شریعتمداری و بررسی نتایج نظرسنجی مربوط به اولویت بندی نقاط قابل بهبود انجمن جهت تعیین برنامه های آینده در دستورکار قرار گرفت.

ایجاد سایت جدید برای نشریه «نظریه و عمل در برنامه درسی»، ایجاد نشریه جدید «مطالعات برنامه درسی در تربیت و بالندگی معلم»، ایجاد انتشارات انجمن و برگزاری جلسات سیگ ها، کمیته های مختلف معلمان و دیدارهای دوستانه در دفتر انجمن از جمله مصوبات قابل پیگیری انجمن بود.

در راستای دستور اول جلسه، آقای دکتر محسن آیتی دبیر سومین دوره جشنواره رساله های برتر دکتری، گزارشی از برگزاری جشنواره ارائه دادند و پس از آن هیئت مدیره انجمن خواستار انتشار گزارش رسمی از سوی انجمن به منظور اطلاع رسانی برای مخاطبان در این خصوص، تهیه کلیپ از جشنواره، گفت وگو با برگزیدگان و داوران جشنواره، پرداخت هزینه رفت و برگشت برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره، بازنگری آیین نامه جشنواره بر اساس نتایج برگزاری این دوره در کمیسیون پژوهش، برنامه ریزی برای بین المللی کردن جشنواره در فاز نخست با حضور کشورهای فارسی زبان همچون تاجیکستان و افغانستان و اختصاص صفحه ای ویژه به جشنواره در سایت انجمن شدند.

در راستای دستور دوم جلسه، گزارشی از نتیجه نظرسنجی مربوط به اولویت بندی مصوبات انجام نشده انجمن توسط خانم دکتر اسلامیان ارائه شد و مقرر شد بر اساس نتیجه این نظرسنجی، دستور کارهای هیئت مدیره در مدت زمان باقی مانده مشخص شوند. همچنین مقرر شد نتیجه نظرسنجی مربوط به نقاط قابل بهبود انجمن در ارزشیابی ۱۴۰۱ وزارت علوم نیز اعلام و در دستور کار قرار گیرد.