هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر اسلامیان ، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر ایزدی ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی چگونگی ارتباط انجمن با جامعه و بررسی درخواست نشریه «توسعه برنامه درسی» به منظور حمایت انجمن از آن نشریه در دستورکار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، مصوبات پیشین انجمن مبنی بر برگزاری پیش نشست “نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی” با حضور خانم دکتر رفیعی از طرف انجمن و حمایت مالی موسسه آکادمی همراه اول اسپانسر جشنواره رساله برتر دکتری مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، هیئت مدیره بر تعیین چشم انداز بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت به منظور ارتباط با جامعه، بررسی برگزاری همایش با موضوع مردمی سازی برنامه درسی یا برنامه درسی و مردم در کمیسیون پژوهش، تشکیل تیم تولید محتوای الکترونیک، پیشنهاد ایجاد حوزه تخصصی برنامه درسی و مردم، دعوت از انجمن ترویج علم و انجمن جامعه شناسی به منظور آشنایی با تجارب آن ها و رایزنی با موسسات انجام دهنده تولید محتوا، تولید محتوای قابل فهم توسط گروههای مطالعاتی ویژه  انجمن(سیگ ها) به صورت هفتگی یا ماهانه و برخی موارد دیگر تاکید کردند.

در راستای دستور دوم جلسه، هیئت مدیره با حمایت از نشریه “توسعه برنامه درسی” با افزودن چند بند به متن تفاهم نامه (پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان، ارزیابی سالانه مبتنی بر منشور نشر و کسب امتیاز لازم از سوی نشریه به منظور تمدید تفاهم نامه حمایت از نشریه) موافقت کردند. هم چنین مقرر شد آقای دکتر ایزدی پس از پیگیری موارد فوق و امضای تفاهم نامه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران، تفاهم نامه را برای انجمن جهت امضاء ارسال نمایند.

در این جلسه هم چنین با درخواست حمایت شعبه انجمن در استان مازندران از همایش ملی ” مدار معلمی (رویکردها، چالشها، راهبردها)” که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود، موافقت شد.